Vidyavardhaka Polytechnic, Gokulam 3rd Stage

Sep 15, 2018

Vidyavardhaka Polytechnic, Gokulam 3rd Stage

157th birth anniversary of Sir M. Visvesvaraya and 51st Engineers’ Day, former Senior DDG-Telecom Commission N.S. Chakravarthy chief guest, Vidyavardhaka (VV) Sangha Hon. President Gundappa Gowda presides, VV Sangha Hon. Treasurer S.N. Lakshminarayana and VVP Hon. Chairman Shreeshail Ramannavar guests of honour, Sahukar Channaiah auditorium

Date & Timings: FSaturday 15 September 2018  11 am.

Venue: Auditorium, VVCE campus, Mysuru