Trayinyas Shrividya Foundation

Oct 11, 2018

Trayinyas Shrividya Foundation

22nd Sharannavaratri Mahotsava celebrations, Mahabhisheka, Sapthashathi Parayana, Lalithopakhyana Parayana, Srichakrarchana, 8.30 am; Sri Ashta Dakshinamurthy Homa, Trayinyas

Date & Timings: Thursday 11 October 2018  5.30 pm. 

Venue:  #8, 7th Main, 3rd Block, Jayalakshmipuram, Mysuru