Sri Rama Seva Mandali, Sri Shankaranarayanaswamy Temple, Chamundipuram

Apr 15, 2019

Sri Rama Seva Mandali, Sri Shankaranarayanaswamy Temple, Chamundipuram

Sri Ramotsava, Bharatanatyam by Vidu. Smriti Vishwanath, Bengaluru (disciple of Vidu. Nirupama Rajendra and Vid. Rajendra, Bengaluru)

Date & Timings: Monday 15 April 2019  9:51 am

Venue: Shankaranarayanaswamy Temple, Mysore