Sri Raghavendraswamy Seva Samiti

Mar 13, 2019

Sri Raghavendraswamy Seva Samiti

Sri Raghavendraswamy Pattabhisheka and Vardhanti, Maha Panchamruta Abhisheka, Sri Venkatesha Ashtakshara Mahamantra Yaga and Sri Raghavendra Ashtakshara Homa, 7.30 am; Purnahuti, 10.30 am; Mahamangalarati, 12 noon;  Thirtha Prasada, Mutt 

Date & Timings: Wednesday 13 March 2019 12.30 pm.

Venue:  Jayalakshmipuram, Mysore