Sarkari Hi. Pra. Shaale, Kasaragodu, Koduge: Ramanna Rai

Language : Kannada

Genre : Drama

Director : Rishab Shetty

Musician : Vasuki Vaibhav, B. Ajaneesh Loknath

Producer : Rishab Shetty

Stars : Anant Nag, Ranjan, Sampath, Pramod Shetty, Saptha Pavoor, Mahendra, Sohan Shetty, Prakash Thuminad, Manish Heroor

Theatre and show timings : 

PVR, Garuda Mall  (9:20 AM, 6:50 PM, 10:00 PM )

Gayathri  (10:30 AM, 1:30 PM, 4:30 PM, 7:30 PM)

Saraswathi (11:00 AM, 2:15 PM, 5:30 AM, 8:30 PM)

Release Date : 24-08-2018