Rangayana

May 6, 2017

Chinnara Mela Natakotsava, staging of play ‘Somari Thimma’ by Amarashilpi Jakanachari team and ‘Hu Thota’ by Santa Shishunala Sharifa team, Vanaranga, Rangayana premises, 6.30 pm.