Raja Loves Radhe

Language : Kannada

Genre : Romance, Action

Director : M Rajashekar

Musician : Veer Samarth

Producer : H L N Raj

Stars : Vijay Raghavendra, Radhika Preeti, Shubha Punja,Ravishankar, Tabla Nani, Sunil, Shobharaj, Bhavya

Theatre and show timings : 

Prabha (10:30 AM, 1:30 PM, 4:30 PM, 7:30 PM)

Mahadeshwara  (11:00 AM, 2:15 PM)

Release Date : 25-05-2018