Maheruh

Language : Hindi

Genre : Drama

Director : Vithal Sunita Veturkar

Musician : Kalyan Bhardhan, Ali Faisal

Producer : Rashmi Satam, Nikhil Khedekar

Stars : Drisha More, Amit Dolawat, Dilip Karad, Sunny Pillai, Ravi Vyas, Nancy Patel & Himanshu Bhanushali

Theatre and show timings : 

Sri Nagaraj ( 11:00 AM, 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM )

Release Date : 10-11-2017