Ganabharathi

May 12, 2017

Vocal Concert by vid A Shnankar, accompanied by Vid N. Karthik on violin, Vid. Tumkur B. Ravishankar on mridanga and Vid Manjunath on ghata Veena Seshanna Bhavana, Adichunchangiri Road, Kuvempunagar, 5 pm.